Fejleményekről tájékoztatjuk a Hírek című rovatban

Célunk:
Az Országunk és a Nemzetegyesítése, a Történelmi Magyarország helyreállítása!

Üdvözöljük!
.
Közhírré tettetik!
.
Ahogy sokan már tudják, 2016.április 8-án mi, a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt tagjai, megtettük az első lépést az Igazságért vívott harcban úgy, hogy elindítottuk a Trianoni Diktátum megdöntése érdekében, Nemzetközi Bíróságra benyújtandó ügyvédi megbízáson alapuló aláírás gyűjtést, amely során már több száz ezer aláírás gyűlt össze és jelenleg is folyamatban van!
.
.
Magyarok, lépjunk egységben!
.
Ha Egységben vagyunk, az Isteni Gondviselés Áldása velünk, Magyarokkal van, Itt Az Idő!
.
Lépjunk Egységben  Magyar Hon alapítói, Nimród Atyánk és fiai Hunor(Hun őr) és Magor(Mag őr) tiszteletére!
.
Lépjunk Egységben Magyar Hon megtartóink, az Atilla Királyunk, Árpád Atyánk, Mátyás Királyunk és Horthy Miklós tiszteletére! Ugyanazt elvárják tőlünk!
.
Egyesítsük Erőinket  az 1848-as Szabadságharc áldozatainak tiszteletére!
.
Fogjunk össze Magyarország megsemmisítésért indított Első és a Második Világhaború áldozatainak emlékére!
.
Lépjunk Egységben az 1956-os Forradalom Szabadság harcosainak tiszteletére és, azt követő rezsim áldozatainak emlékére! Ennyivel tartozunk nekik!
.
Lépjunk Egységben a jelenlégi rendszer áldozatai érdekében, a "Deviza" hitel károsultak, hajléktalanok, lét minimum alatt tengődők, az éhező és fázó gyermekek érdekében!
.
Végső soron az Ország és a Nemzet megmaradása, megerősítése érdekében!
.
Ennyivel tartozunk, ha Fáj nekünk a Trianon és Féltjük a Hazát, amelyet gyermekeinknek és unokainknak szánjuk!
.
.
.

"Magyar az, akinek fáj Trianon"  Illyés Gyula

Magyarok!

Egyesek MEGTÉVESZTŐ állítása szerint Trianoni Béke szerződés érvénytelen, sőt, 1947-es Párizsi szerződés is. Sajnos nem igy van. Ez egy ALATTOMOS, HÍRNÉV HAJHÁSZÓ EMBEREK ÁLLÍTÁSA, akiknek nem sok köze van Magyarokhoz....

Az igazság az, hogy sokat kell meg tenni azért, hogy a Diktátum semmiségét nem csak hivatalos okmányként lássuk igazolva, hanem azért is, hogy ennek a mindennapok szintjén is lássuk, érezzük érvényesülni. Ezért tegyünk meg mindent ami erőnkből telik gyermekeink, a jövő nemzedék érdekében, mert nem egyéb, hanem a Nemzet és az Ország megmaradása a tét!

 

Isteni Gondviselés Áldása legyen Magyarokkal!

Elérhetőség: Szigeti Sándor szaszko Elnök, Tel.: +36 20 363 7661, Email: szigetisandor1@yahoo.com,  2600 Vác, Pf:54.

Trianoni Diktátum eltörlése érdekében nemzetközi per kezdeményező neve:   Szigeti Sándor a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt Elnöke.


MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NYOMTATVÁNYA LETÖLTHETŐ LEJJEBB.

VÁRJUK JELENTKEZŐKET A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERJESZTÉSÉRE ÉS ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE  FENTI ELÉRHETŐSÉGEKEN !!!VESSZEN TRIANON !

Összmagyar megmozdulás Versilles-ban

100 évvel ezelött, 1920.június 4-én Versailles-ban, a Nagy-Trianon kastélyben ízeire szedték a történelmi Magyarországot.  Az antant hatalmak felszámolták azt az államot, a Szent Korona országot, amely egyedülálló módon szavatolta a területén élő minden népnek, népcsopotrnak és polgárnak egyenlő méltóságát.  100 évvel ezelött, gyarmatsorba taszították őshonos magyarok millióit, magyar nemzetünk egyharmadát, egyedüliként tagadva meg Tőle a Békekötés során másokkal szemben alkalmazott alapelvek mindegyikét: mind az etnikai, mind a történelmi elvet, mind az önrendelkezés elvét.

Magyarok Londonban, Dublinban, Stokholmban, Londonban ésGöteborgban, Hamburgban, Frankfurtban és Stutgartban, Salzburgban és Innsbrukban - gyertek e napon Versailles -ba !

Magyarok Brusszelben, Liegeben és Bécsben, Münchenben, Zürichben, Bernben, Genfben és a világ minden szegletében - gyertek Trianon napján Versailles - ba !

A székelyek népviseletben várnak ott Bennünket !

Váljék ez a megmozdulás minden eddigénél nagyobb tüntetéssé Versailles - ban!

Hallja meg szavunkat a Nagyvilág! Lásson bennünket minden nép és minden nemzet!

MUTASSUNK MEG, HOGY NEM NYUGSZUNK BELE !!!

 


http://nemzetihirhalo.hu/index.php

JOGFOLYTONOSSÁG HELYREÁLLÍTÁSA - CSATLAKOZÁS


FILM: HORTHY MIKLÓS BESZÉDE BUDAPESTI BEVONULÁSA ALKALMÁBÓL 1919. NOVEMBER 16-ÁN.

LÁSD HÍREK MENŰPONT ALATT !


A MAGYAR SZABADSÁG ÉVE !

https://www.youtube.com/embed/IaY3eRqCHUw

Demjén Ferenc - Honfoglalás


"Embernek lenni, élni magasztos célok érdekében, erejéhez mérten segítséget nyújtani másoknak - ezek a valódi értékek amiket érdemes megszerezni ezen a világon és, ezek birtokában távozni örökkévalóságba. Mindennek ezen a világon van Kezdete és Vége. De, csak azok számára, akik gondolatai és tettei révén birtokolják Magasztosat, a Vég Kezdetté válik" Rigden Jappo

 

Magyar Vagyok !! I am Hungaryan!

 

Megszólal a Csendes Többség!

2016. április 8-án megtartott gyűlésen, mi, a Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt (SZASZKO), elhatároztuk, hogy a Nép nevében, több évtizedes hallgatás után nem csak megszólalunk, hanem teszünk is a Hazaért! Elhatároztuk, hogy a legfontosabb lépés az Igazságszolgáltatás Helyreállítása, és megtegyük az első lépéseket az igazságtalan Trianoni „Béke”Diktátum érvénytelenítése érdekében.

A Nemzetközi Bíróság szokása szerint, csak a mindenkori kormány indíthat keresetet a másik kormány ellen.
De, mi a Társadalmi Keresetet indítunk a Nemzetközi Bíróságon, a 130 oldalas Trianoni Békeszerződés érvénytelenítése céljából. A Társadalmi Kereset azt jelenti, hogy polgárok egy csoportja, a megbízott személy vezetésével, indítja a pert a társadalom nevében. A megbízott személy neve: Szigeti Sándor, Szövetség a Szent Korona Országáért Elnöke, mint a Hivatalos Képviselő (Attorney in Fact).

Tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Bíróságon a helyzetünkre nincs precedens (példaértékű eset), úgy tudjuk biztosítani az     igazság szolgáltatást, hogy, mivel minden magyar állampolgár rendelkezik jogfolytonossággal, így teljes joggal számíthat arra, hogy egy megbízott személy fellépjen az érdekében. Így a feladatát Szigeti Sándor tudja végrehajtani Bíróságon, mivel tudja bizonyítani hivatalos megbízást a Trianoni Békeszerződés felbontása ügyében. Ez a felhatalmazás, mindkét félre való tekintettel, nem jár semmi hátrányos következménnyel. Egyfelől, van egy teljes joggal rendelkező Megbízó és, érdekében jogosan fellépő, a nép nevében megszólaló, Megbízott. Ehhez, csupán az szükséges, hogy szaszko.hu honlap oldaláról ki kell nyomtatni, saját kezűleg kitöltendő ívet és értelemszerűen kitöltve, aláírjak (aláírás alatt szerepeljen olvasható változata is).  Végén a két tanú aláírása következik, alattuk olvasható változattal. Kérjük, jutassa el az ívet postai úton a következő címre: Szigeti Sándor, Magyarország, 2601 Vác, Pf.53. (Természetesen, a hatékonyabb gyűjtési munka és feldolgozás érdekében, egy borítékban vagy kiscsomagban több ív is elhelyezhető). Több, mint 35 millió magyar él a világon. Kitűzött cél az 1 millió aláírás. "Fényesebb a láncnál a kard…", de még az Írótoll is. Az Igaz magyarok Istene is velünk van!

Megbízás letöltése !!


"MAGYAR  AZ,  AKINEK  FÁJ  TRIANON !" (Illyés Gyula)SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT PÁRT

Nem  a  jobb  oldali  és  nem  bal  oldali  párt,  hanem  a

MAGYAR  EMBEREK  PÁRTJA !

Mi sem vagyunk pártrendszer hívei, de nem látjuk más megoldást.

Az a hitvallásunk, hogy egy szervezetet Emberek teszik érdemessé és nem a neve.

 

VÉGLEGES  PROGRAMUNK  KÖZLÉSRE  KERÜLT

CSELEKEDJUNK!  AZ ORSZÁG  ÉS  A  NEMZET  MEGMARADÁSA  A  TÉT !NEKÜNK  MAGYAR  NÉP  ÉRDEKE  MINDENEK  ELÖTT !


ITT  A  VÁLTOZÁSOK  IDEJE !

PROGRAMUNKBAN FOGLALTAK

MEGVALÓSÍTÁSA CSAK AZ ÖNÖK

SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNHET MEG.

Álljanak mellénk még ma és segítsenek !Ha van lehetősége, anyagilag is segíteni közös munkánkat,

kérjük támogasson minket banki átutalással!

K&H  Bank  Zrt.

BANKSZÁMLASZÁM / HUF:

10401103 - 50526970 - 74741005

NEMZETKÖZI SZÁMLASZÁM ( IBAN ):

HU87 10401103- 50526970- 74741005

  


.